Menu

Raport

Sztuczna inteligencja w instytucjach finansowych.
Innowacyjne platformy analizujące dane klientów sektora MŚP.

Raport podsumowuje obecny stan przygotowania europejskiego rynku do wdrażania technologii opartych na sztucznej inteligencji w sektorze finansowym. To spojrzenie na wyzwanie, jakie stoi przed instytucjami finansowymi, i któremu będą musiały sprostać w najbliższych latach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji sektora MŚP.

W badaniu wzięło udział 60 instytucji finansowych z całej Europy: banki, firmy faktoringowe, leasingowe oraz fintechy. Respondentami były osoby zarządzające, tzw. c-levels (prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządu) oraz osoby decyzyjne (szefowie działów, zespołów i menagerowie produktów). Spytaliśmy ich, m.in. o to:

  • Jakie są największe wyzwania 2021 roku?
  • Co jest celem analizy danych o klientach?
  • Jakie są główne potrzeby związane z automatyzacją działań marketingowych?
  • Jaką rolę pełni w reprezentowanych instytucjach sztuczna inteligencja i gdzie planowane jest jej wdrożenie?
  • Jakie zjawiska biznesowe mają największy potencjał osiągnięcia sukcesu dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji?
  • Jakie są obecnie wyzwania związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji?

Ponadto, eksperci Asseco Poland i SME Banking Club, który jest partnerem tego raportu, w swoich komentarzach podejmują próbę interpretacji danych statystycznych oraz określenia trendów, które wpłyną w najbliższych latach na wykorzystanie technologii opartych na sztucznej inteligencji w sektorze finansowym.

Raport jest bezpłatny.

Jeśli interesują Cię jego wyniki, wypełnij formularz kontaktowy.

Wkrótce się odezwiemy.